Käyttöohjeet  nettiAARRE 4, nettiPRO 4

1.2.2016

 

1. nettiAARRE_PRO 4

Informaatioalusta, jonka päätehtävä on tiedon helppo julkaiseminen Internetissä, Intranetissä ja Extranetissä. Julkaisutapoja on lukuisia, joita nettiAARRE 4 ja nettiPRO 4 sisältää. Niistä yleisimmät ovat Editori ja Uutisryhmät.

Tämän ohjeen tarkoitus on antaa perusohjeet järjestelmän käytöstä. Räätälöidyissä versioissa voi olla lisätoimintoja jotka eivät ole tässä ohjeessa.   

2. Kirjautuminen järjestelmään

nettiAARRE 4 ja nettiPRO 4 on Internet selaimella (Uusimmat Firefox versiot) käytettävä ohjelmisto, johon kirjaudutaan selaimen URL osoiterivin kautta. Osoite on muotoa www.yritys.com/admin

Kirjautumisikkunassa syötetään Käyttäjätunnus ja salasana, jonka jälkeen painetaan Sisään – nappia

Kirjautuminen ulos nettiAARRE_PRO 4:sta tapahtuu painamalla ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa Kirjaudu ulos - nappia

3. Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinta – moduuli toimii palvelun hallintatyökaluna, joka mahdollistaa keskitetyn käyttäjien yksilöllisen ja dynaamisen käyttöoikeuksien hallinnan. Käyttäjähallinta antaa myös palvelun käyttäjille mahdollisuuden muuttaa omia henkilökohtaisia tietojaan, kuten salasanaansa palveluun.

Ryhmät

Ryhmät alasvetovalikko (Pääkäyttäjäoikeuksin)

Käyttäjähallinnan helpottamiseksi käyttäjät on hyvä jakaa ryhmiin, esim. Myynti, Hallinto, Tuotanto tms.

Luodut ryhmät näkyvät ”Ryhmät” alasvetovalikossa. Alasvetovalikon yläpuolella näkyy myös luotujen ryhmien lukumäärä. Voit valita tarkasteltavaksi valikosta yksittäisen ryhmän tai kaikki ryhmät kerrallaan. Valitun ryhmän mukaan ryhmän käyttäjät listautuvat alla olevaan ”Käyttäjät” ikkunaan.

Palvelussa on aina etukäteen luotu ”Pääkäyttäjä” – ryhmä, johon kuuluvat palvelun pääkäyttäjät.

Huomioi!
”Pääkäyttäjä” ryhmään kuuluvat käyttäjät omaavat automaattisesti kaikki oikeudet palvelussa.

Ryhmän lisääminen (Pääkäyttäjäoikeuksin)

Paina ”Lisää ryhmä” – nappia. Anna ryhmän nimi ja paina lopuksi ”Ok”.

Ryhmän nimeäminen/poistaminen (Pääkäyttäjäoikeuksin)

Paina ”Nimeä ja poista ryhmiä” – nappia. Auenneeseen ”Ryhmät” – muokkausikkunaan listautuvat kaikki aiemmin lisätyt ryhmät. Ryhmän nimen muuttaminen tapahtuu kirjoittamalla uusi nimi vanhan ryhmänimen tilalle ja painamalla nimikentän vieressä olevaa ”Nimeä uudelleen” – nappia.

Ryhmän poistaminen tapahtuu ”Ryhmät” – muokkausikkunassa ”Nimeä uudelleen” – napin vieressä olevasta ”Poista” – napista.

Huomioi!
Ryhmän poistaminen ei onnistu, jos ryhmässä on käyttäjiä.

---------------------------

Käyttäjät

Käyttäjät – ikkuna (Pääkäyttäjäoikeuksin)

”Käyttäjät” – ikkunaan listautuvat palvelun käyttäjät yllä valitun ryhmän mukaisesti. ”Käyttäjät” – ikkunan yläpuolella näkyy myös palvelun käyttäjien kokonaislukumäärä.

Käyttäjän lisääminen (Pääkäyttäjäoikeuksin)

Paina ”Lisää käyttäjä” – nappia. Täytä näytön oikealla puolella olevat käyttäjätietokentät.

Huomioi!
Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).  Huomaa myös, että käyttäjätunnus ja salasana eivät saa sisältää skandinaavisia kirjaimia eivätkä erikoismerkkejä.
Salasanojen on sisällettävä vähintään 6 merkkiä, yksi iso kirjain ja yksi numero, lisäksi salasana ei saa olla sama kuin käyttäjätunnus.

Pääryhmä – alasvetovalikko
Alasvetovalikosta voidaan valita, mihin käyttäjäryhmään käyttäjä kuuluu.

Tila – alasvetovalikko
Tila on nopea tapa passivoida ja uudelleen aktivoida käyttäjä, ilman että käyttäjän tietoja tarvitsee poistaa. Tila on oletuksena ”käytössä”- tilassa.

Kieli – alasvetovalikko
Alasvetovalikosta voidaan valita käyttöliittymän kieli käyttäjäkohtaisesti.
(Tällä hetkellä käytettävissä suomenkieli)

Moduuli – Oikeus alasvetovalikko
Alasvetovalikoissa voidaan valita moduulikohtaisesti käyttäjän käyttöoikeus ko. moduuliin.
Lisäksi Sivustonhallinnalle on lisäoikeus Kyllä + Valikko. Tämä oikeus antaa pääkäyttäjäoikeuden sivurakenteeseen.

Huomioi!
Jos käyttäjä on asetettu pääryhmään ”Pääkäyttäjät”, näillä valinnoilla ei ole merkitystä, koska pääkäyttäjällä on oikeus aina kaikkialle palvelussa 

Kun kaikki tarvittavat käyttäjän tiedot on lisätty, käyttäjän lisääminen vahvistetaan painamalla ”Ok.

 

Käyttäjien tietojen muokkaaminen (Pääkäyttäjäoikeuksin)

Valitse käyttäjä ”Käyttäjät” – ikkunasta klikkaamalla käyttäjää. Muuta haluamasi tietoja näytön oikealla puolella näkyvissä käyttäjän tiedoissa. Paina lopuksi ”OK”.

 

Muokkaa käyttäjän tietoja (Käyttäjäoikeuksin)

Käyttäjäoikeuksin pääsee näkemään/muokkaamaan vain käyttäjän omia tietoja. Omien tietojen muokkaaminen käyttäjäoikeuksin tapahtuu samoin kuin pääkäyttäjäoikeuksin. Käyttäjäoikeuksin ei kuitenkaan voi muokata pääryhmää, käyttäjätunnusta tai tilaa.

 

Poista käyttäjä (Pääkäyttäjäoikeuksin)

Valitse poistettava käyttäjä ”Käyttäjät” – ikkunasta. Paina ”Poista käyttäjä” – nappia. Hyväksy poistaminen painamalla ”Ok”.

 

4. Sivustonhallinta

Sivustonhallinta, on josta hallitaan itse sivustojen sisältöä. Sivustonhallinta sisältää Sivurakenteen ja Editorin

4.1 Sivurakenne

Sivustonhallintamoduulin vasemmassa laidassa näkyy koko sivuston sivurakenne ns. puurakenteena. Tämä helpottaa hahmottamaan sivuston kokonaisuuden.
Sivustorakenne esitetään kahdessa välilehdessä; Sivut ja *Valikot (*Vakiona PRO versiossa, muissa optio)

Sivut – välilehdellä näkyvät kaikki sivuston ”fyysiset” sivut puurakenteena. Tällä välilehdellä myös luodaan ja poistetaan sivuja.

Valitsemalla hiirellä haluttu sivu Sivut - välilehdellä, aukeaa se Editoriin, eli Sivustonhallinnan työtilaan. Sivut - välilehdellä on mahdollista lisätä sivu, poistaa sivu ja muokata sivun ominaisuuksia.

Sivut joihin ei ole oikeutta näkyvät harmaana puurakenteissa.

 

(Muokkaus vain Pääkäyttäjä ja Valikko - oikeuksin, muilla oikeuksilla luku)
Valikot – välilehdellä näkyvät sivuston julkisella puolella näkyvä linkkien oikea järjestys eli ns. valikkojen linkit puurakenteena.

Valikkojen linkit voivat johtaa ulkopuolisiin tai sisäisiin sivuihin. (Ulkopuolinen = järjestelmän ulkoinen sivusto. Sisäinen = järjestelmän sisäinen sivusto, joita hallitaan nettiAARRE_PRO ohjelmalla) 

Valikot – välilehdellä jokaisella linkillä on seuraavat toiminnot:
Lisää uusi ulkoinen linkki: Valikkoon lisätään uusi ulkoinen linkki valitun linkin alapuolelle. (http:// - etuliite mukaan)
Muokkaa ulkoista linkkiä: Voidaan muokata sellaisia linkkejä joka johtavat ulkopuolisiin sivuihin.
Poista linkki valikosta: Voidaan poistaa kaikki linkit. Ei poista itse sisäistä sivua.
Siirrä ylöspäin: Siirtää valitun linkin yhden askeleen ylöspäin kerrallaan
Siirrä alaspäin: Siirtää valitun linkin yhden askeleen alaspäin kerrallaan

4.1.1 Lisää uusi sivu

Sivut – välilehden kautta luodaan kaikki sivut.
Valitse hiirellä se sivu jonka ”alle” haluat uuden sivun nimen tulevan. Paina  VIHREÄÄ PLUS – nappia. Tämän jälkeen avautuu uusi ikkuna, jossa määritetään uuden sivun perustiedot:

Sivun nimi:
Sivurakenteessa näkyvä nimi. (Myös linkkilistassa, jos valittu)

Sivun kommentit/kuvaus:
Vapaa kuvaus sivun sisällöstä, ei näy julkisella puolen

Sivun otsikko:
Näkyy selaimessa otsikkona. (Tittle)

Sivun julkisuus:
Vaihtoehto jos halutaan sivun näkyvän saman tien Internetissä.

Paina TALLENNA - nappia jolloin uusi sivu luodaan.

 

Lisäasetukset - linkin takaa löytyvät lisäasetukset

Linkin URL:
Suora linkki ulkoiseen osoitteeseen. Esim. www.suomi.fi. (Huom. Jos kyseessä on ns. alisosoite esim. yritys.osoite.com on sen alkuun laitettava tarvittava määre, http:// tai https://)  

Ulkoinen linkki:
Valikko: Valinta halutaanko sivun luonnin yhteydessä lisätä myös julkiseen linkkilistaan kyseisen sivun uusi linkki. ”Ei” vaihtoehto oletuksena. Vaihtoehto ”Kyllä” luo linkin siihen valikkoon alapuolelle/viereen, jossa tämän uuden sivun ylempi sivu on. Lisäksi valitaan mihin valikkoon linkki halutaan.

(Optio: Kyllä valinnan jälkeen ilmestyy lisävalinta: ”Lisätään sivu valikkoon sivun XXX alle pääotsikoksi”. Tämän valinnan hyväksyntä luo uuden sivun ”samaan tasoon” puurakenteessa ja valikoissa kuin ylempi valittu sivu on).

Omistajaryhmä:
Valitaan käyttäjäoikeuksista riippuen kuka sivun omistaa, eli on muokkausoikeudet. Oletuksena oikeus on aina sivun luojan ryhmälle. (Tätä ei näytetä listassa)

Julkaisupvm/Lopetuspvm:
Valitaan milloin sivu näkyy ja milloin poistuu Internetistä. Päivämäärät haetaan kalenteritoiminnolla josta valitaan halutut aloitus ja lopetuspäivät.

4.1.2 Poista sivu

Valitse poistettava sivu hiirellä Sivurakenteessa Sivut - välilehdellä ja paina  PUNAISTA MIINUS– nappia. Tämän jälkeen hyväksy lopullinen poisto. Jos sivulla on alasivuja puurakenteessa, poisto ei onnistu ennen kuin myös alasivut on poistettu.

4.1.3 Sivun ominaisuudet

Valitse hiirellä sivu Sivut - välilehdellä, jonka perustietoja haluat tarkastella ja paina  OMINAISUUS– nappia.
Avautuvassa ikkunassa näkyy valitun sivun ominaisuudet, joita voidaan tarkastella ja muuttaa.

 4.1.4 Versiohallinta

(Vain pääkäyttäjäoikeuksin) Vakiona PRO versiossa, muissa optio)
Versiohallinta siirtää jokaisen tallennuksen yhteydessä edellisen Sivun sisällön uudeksi versioksi, joka on palautettavissa takaisin julkiseksi. Versiohallinnalla ei ole maksimimäärää versioista, vaan kaikki tallentuvat, tästä syystä sivun versioita voi myös poistaa kokonaan.

Valitse sivu, paina  - nappia. Avautuvassa ikkunassa näkyy kyseisen sivun versiot. Ylimpänä uusin versio.

Palauta – nappi siirtää kyseisen sisällön sivuun ja siirtää julkisen sisällön uusimmaksi versioksi talteen.

Poista – nappi poistaa kyseisen version lopullisesti.

Uusimmat (K) – nappi avaa koko sivuston uusimmat muutokset. Myös täältä voidaan palauttaa halutun sivun sisältö. Tässä listasta näkee myös kaikki sivuston käyttäjien viimeisimmät päivitykset.

Poistetut (K) – nappi avaa koko sivuston kaikki (fyysisesti) poistetut sivut. Palauta toiminto palauttaa sivun ja sen viimeisimmän sisällön samaan paikkaan sivurakenteessa. Oikeudet ja Valikkopaikat pitää määrittää uudelleen sivun ominaisuuksista.

 4.2 Editori

Sivustonhallinnan pääkäyttö sisältyy työtilassa olevaan Editoriin, jolla luodaan sisältö www – sivuille. Editorilla muokataan olemassa olevia ja uusia sivuja.

Sivurakenteessa valitaan hiirellä haluttu sivu, joka aukeaa Editoriin. nettiAARRE_PRO - käyttäjä voi nähdä jo muokkaustilassa koko sivun lopullisessa muodossa, eli erillistä esikatselutoimintoa ei tarvita. Työskentely on nopeampaa tämän ansioista.

Editorin muokkaustoiminnot näkyvät Windows maailmasta tuttuina toimintanappeina.

Vihje! Tekstiä luodaan kirjoittamalla sitä suoraan editoriin tai kopioimalla esim MS Wordista.
Varmista kun liität tekstiä että Liitä tekstinä – napin on aktivoitu. Kirjoita teksti aina valmiiksi ja tee sen jälkeen tarvittavat muotoilut

 Tässä ovat TÄRKEIMMÄT toiminnot. Lisäksi sivustolla voi olla räätälöityjä toimintoja riippuen sivuston yksilöllisyydestä.

TALLENNA: Tallentaa muokatun sivun tietokantaan (ja julkiseksi jos sivu on Julkinen tilassa).

MUOTOILUT: Sivustolla olevan tyylilajin mukaiset teksti- ja fonttikoko vaihtoehdot.

LISÄÄ/MUOKKAA -LINKKI: Luodaan linkki sisäiseen sivuun tai ulkoiseen sivustoon, tiedostoon tai kuvaan. 

KUVA: Liitetään kuvia ja gallerioita sivulle.

LISÄÄ POHJA: Lisätään valmis sivupohja jolla jaetaan sivun rakenne palstoihin.

4.2.1 Tekstin muotoilu

Muotoile teksti mielellään aina lopuksi. Pääotsikot, väliotisikot ja leipätekstit. Muotoilulla muotoillaan aina kappaleita.

Rivikohtainen muotoilu: Esimerkiksi pääotsikko yhdelle riville, paina ensin rivin päässä enter-nappia jolloin kyseinen rivi ns. irrotetaan omaksi kappaleeksi ja muotoilu koskee vain valittua tätä riviä. 

Rivien välit: Jos haluat että esimerkiksi lyhyet rivit ovat lähempänä toisiaan pystysuunnassa, Paina Vaihto+Enter ylemmän rivin lopussa, jolloin seuraava rivi alkaa nousee lähemmäksi ylempää. (Pelkkä enterin lyönti rivin lopussa aloittaa käytännössä uuden kappaleen ja siksi rivi oletuksena on kauempana ylempää riviä.)

4.2.2 Linkitä Editorin kautta

Linkitys voidaan tehdä kolmeen kohteeseen: sisäiset sivut, ulkoiset sivut tai dokumenttiin eli liitetiedostoon.
Editorista lisättynä uusi linkki tapahtuu joko tekstin tai kuvan kautta linkitettynä, ei päälinkkilistaan.

Linkitys ulkoiseen sivustoon:

Valitse teksti / tai kuva hiirellä, josta haluat linkin uuteen sivuun. Paina LISÄÄ/MUOKKAA LINKKIÄ – nappia työkaluvalikossa.
Avautuvassa ikkunassa:
Osoite- kenttään syötetään ulkopuolinen osoite www.osoite.fi - tyyliin.
Näytettävä teksti - kentässä on linkitettävä teksti joka yleensä on oikein.
Otsikko
- kenttässä voidaan linkille valita erillinen ALT-teksti, eli hiiren päälle viennin ajaksi ilmaantuva lisäteksti.
Kohde
- valikossa valitaan avautuuko linkki uuteen ikkunaan. Suositeltava valita avautuvaksi uuteen, jos kyse on ulkopuolisesta sivustosta

 Lopuksi paina OK -nappia. (Muista TALLENTAA sivu työkaluvalikosta.)

-------------------

Linkitys sisäiseen sivuun tai tiedostoon

Valitse teksti / tai kuva hiirellä, josta haluat linkin uuteen sivuun. Paina LISÄÄ/MUOKKAA LINKKIÄ – nappia työkaluvalikossa.
Avautuvassa ikkunassa:
Paina Osoite rivin oikealla puolella olevaa Tiedosto-nappia.
Sisäiseen sivuun linkityksessä valitse haluttu sivu hiirellä ja paina Lisää linkki- nappia, lopuksi paina OK - nappia. 
Tiedostoon linkityksessä valitse Tiedosto välilehti ja sieltä haluttu tiedosto hiirellä. Paina Lisää linkki -nappia, lopuksi OK - nappia.